Äly ratkaisee ovessa – mekaaniset avaimet poistuvat

”Äly ratkaisee ovessa, mekaaniset avaimet poistuvat hiljalleen”, todetaan Rollock:ilta. ”Väite on rohkea, mutta seurattaessa esim. autoteollisuuden kehitystä, on nähtävissä kuinka myös perinteinen lukitus tulee muuttumaan”, hän jatkaa.

Lukitusalalla on tapahtumassa murros, jossa lukituksen älykkäät ratkaisut tulevat valtaamaan alaa. 

Rollockin näkemyksen mukaan lukitusalalla on edessä disruptio, jossa digitaaliset ominaisuudet tulevat korvaamaan puhtaasti mekaanisia ratkaisuja. “Käyttäjät eivät valitse kodin ovea pelkästään teknisten ominaisuuksien, kuten tiiveyden, lämmön ja äänen eristävyyden perusteella, sillä niiden tulee jo olla kunnossa. Huomio kiinnittyy entistä enemmän uudenlaisiin ominaisuuksiin, kuten automaattiseen käyttäjätunnistukseen, etäavaukseen ja erilaisiin integroitumismahdollisuuksiin”, hän kiteyttää. Digitalisaatio ja käyttäjätottumusten muutos näkyvät vahvasti myös lukitusalalla. Juuri edellä todetut älyn mukanaan tuomat mahdollisuudet innoittivat Haapalan mukaan nopeasti kehittyvään ja digitalisoituvaan lukitusalaan. 

Rollockin pääomistajana on Suomalaisia yksityis-sijoittajia ja toimitusjohtajan mukaan. ”Yhtiössä on käynnistynyt kaupallistamisen vaihe ja koetaan, että nyt on intoa ja halua kääriä hihat sekä tehdä yhteistyötä lukkoliikkeiden kanssa”.